fbpx
ფუნჯი 1
ო’რერო, რერო რანინა

გრაფიკა

რერო გთავაზობთ უნიკალურ გრაფიკულ მომსახურებას. კონცეპტუალური ციფრული ხელოვნების ნიმუშების შექმნას ბიზნესისათვის, ორგანიზაციებისათვის, ხელოვანებისათვის.

ბრენდირება

ლოგოს დიზაინი და ბრენდის ესთეტიური მახასიათებლების შემუშავება. ბრენდის ვიზუალური იდენტობის განსაზღვრა.

პრინტები

ბროშურების, ფლაერების, აფიშების, პოსტერების, სავიზიტო ბარათებისა და სხვა წარმოსაჩენი ობიექტების დიზაინი.

ილუსტრაციები

პერსონაჟებისა და ციფრული ობიექტების მხატვრობა, ინფოგრაფიული ილუსტრაციების შექმნა.

სოც. მედია

სოციალური მედიის გრაფიკა: გვერდების, პოსტების, შესაფერისი ილუსტრაციების დიზაინი.

ფოტოდამუშავება

ფოტოების დამუშავება, ფერთა შესწორება, კომპოზიციური მანიპულაციები.

რეკლამირება

სარეკლამო & სოციალური კამპანიების წარმოება, სარეკლამო ილუსტრაციების – რეალური და ონლაინ ბანერების დიზაინი.

თანამშრომლობისთვის

დაგვიკავშირდი